Peter Ullgren

Historikern, författaren och föredragshållaren Peter Ullgrens officiella hemsida

Välkommen till Peter Ullgrens hemsida. Jag skrev min doktorsavhandling vid historiska. institutionen i Lund och blev senare docent där. Efter 25 år i universitetsvärlden arbetar jag sedan 2017 som frilansande författare och historiker. Min firma, Ullgrenhistoria erbjuder sedan 2004 uppdragsforskning av allehanda slag. Jag har publicerat böcker i olika genrer. Det handlar mest om populärhistoriska böcker och akademiska artiklar. Ämnena är flera: biografier, adelsdamer, kyrkohistoria, personhistoria, herrgårdshistoria, tjänstefolk, den kontroversiella Karl XII-tiden, kulturhistoriska herrgårdsspöken, stormaktstiden, krigshistoria, frimurare och svensk lantadel.

Mina böcker

01

Moskvas erövrare

Första biografin över en av 1600-talets mest berömda befälhavare

Idag är hans namn och gärning relativt bortglömda, men under 1600-
talet räknades Jakob De la Gardie som så betydelsefull att han
hedrades med 600 kanonskott under den pampiga statsbegravningen.
Historikern Peter Ullgren har skrivit den första biografin över denna
färgstarka person: Moskvas erövrare.

Jakob De la Gardie är den enda svenska fältherre som i spetsen för en
armé nått Moskva och trätt fram inför tsaren i Fassettpalatset. Bedriften
gjorde honom till en av 1600-talets mest berömda befälhavare och banade
väg för svenska erövringar i öster, som under nästan ett sekel utestängde
Ryssland från Östersjön.  Som fältherre, godsmagnat, handelsman och politiker blev han efter hand
en profil som världsvant rörde sig i maktens gemak. Hans tvära livskast
vittnar samtidigt om den dramatiska upprinnelsen till 1600-talets svenska
guldålder som militär stormakt i norra Europa.

Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob De la Gardie, en av
1600-talets bortglömda portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans
stormiga bana från den föräldralösa barndomen vid 1500-talets slut till
maktens topp och den mullrande statsbegravningen i Stockholm 1652. 

”När Jakob De la Gardie ger sig till känna i källor och dokument framstår
det som om han levt flera jordeliv. Det gjorde han förstås inte, men lågan
var stark. Ändå förmedlar källorna en sträv verklighet: den stålhårda och
livsfarliga tillvaron gick på högvarv, för livet kunde bli kort.” Ur boken

02

Krigsbrev- Karl XII:s soldater i Norge 1716

Sent på vinteren 1716 står Karl XIIs armé i Norge. Den store nordiske krigen drar seg mot sitt sekstende år, og situasjonen er desperat. Litt etter litt har det svenske stormaktsveldet rast sammen. Fra felttoget skriver de svenske soldatene hjem, men mange brev når aldri Sverige, de blir fanget opp av dansk-norske militære speidere. Etter hvert havner brevene i det danske Riksarkivet. Fra denne samlingen løfter nå, drøye tre hundre år senere, historikeren Peter Ullgren fram de ukjente soldatenes krigshistorie. Soldatene framtrer i brevene som familieforsørgere, ektemaker, fedre og sønner, fanget i krigens meningsløse helvete. Kjærlighet og håp, fortvilelse, død og utslettelse preger brevene. Kommer vi noensinne hjem igjen? Hvordan går det med dem der hjemme? Hvem skal døden råke neste gang? Det kommer til syne et bilde av en krigstrøtt og oppgitt hær. Dette er krigen sett nedenfra. Det er soldatenes opplevelser vi får skildret. Ullgren gir oss et enestående blikk inn i den hverdagen som fantes i krigen i Norge på 1700-tallet. Plutselig får den enkelte soldat individualitet – det er noen som venterham der hjemme.

03

Breven som inte kom fram - Karl XII:s soldater i Norge 1716-1718

En löjtnant skriver att han aldrig tänker undvara plikten så länge blodet rinner i kroppen. En fotsoldat ber Gud om att dödandet och kriget måste få ett slut. En annan av Karl XII:s soldater säger åt frun att se efter hans små töser, att tänka på honom för han glömmer henne aldrig och känner glädje i hjärtat och bröstet för henne. Andra knektar slukar kriget med hull och hår, som om de inte kunde leva utan det.

Genom karolinska soldaters fältbrev från framför allt Karl XII:s fälttåg i Norge 1716 och 1718 tränger soldaternas röster från stormaktstidens sista krig fram, brev som aldrig nådde Sverige. Skrivelserna fångades upp av dansk-norska bönder, diplomater och soldater.

Breven som inte kom fram bär vittnesbörd om krigets fasa, glädje och sorg. De myllrande krigshorisonter som skildras vittnar om soldater och anhöriga som skapade sin egen krigsnormalitet genom att leva i nuet med en brännande vetskap om att varje brev kunde vara deras sista kommunikation med varandra.

04

En makalös historia

Magnus Gabriel De la Gardie är en av vårt lands mest kända aristokrater från 1600-talet. Hans liv utspelade sig då Sverige stod på höjden som stormakt i Europa. Han var aristokratins mest lysande stjärna och representerade en typ av aristokrati som Sverige inte skådat tidigare. 

Historien om Magnus Gabriel De la Gardies uppgång och fall utspelar sig under loppet av tre monarker och speglar ett aristokratiskt tidevarv utan motstycke. Som statsman, godsägare, mecenat och en kulturens furste levde han länge ett glimrande liv som aldrig tycktes vilja klinga av. Få personer i vår historia är så skandalomsusad som Magnus Gabriel De la Gardie. 

Den här populärhistoriskt inriktade boken ger inblickar i hans liv med fokus på tiden från 1640-talet fram till hans död 1686. Samtidigt ges kulturella inblickar i 1600-talets förändrade svenska samhälle där De la Gardie framstår som en aristokrat av europeiskt snitt och i krig och fred försökte leva som en kung men slutade som en fallen jätte. 

05

Bokbärare

Denna bok har jag skrivit med två kollegor vid Linköpings universitet, professor Bengt Erik Eriksson samt projektledaren och frilansskribenten Camilla Smedberg. Boken handlar om de platser där böcker möter sina läsare och de människor som är verksamma där, deras arbete, deras drivkrafter, deras tillfredsställelser och otillfredsställelser. 

Läsandets betydelse på individuell och samhällelig nivå uppmärksammas överallt samtidigt som många verksamheter lever under svåra ekonomiska förhållanden. Vad innebär nya villkor, ny teknik och nya kommunikationskanaler för biblioteken, bokhandeln och antikvariaten? Många engagerade aktörer tänker nytt, utvecklar traditionen och arbetar fram nya förhållnings- och distributionssätt för att föra ut boken till läsaren. I den här boken möter vi en rad personer och verksamheter som står mitt uppe i den utmaning som ligger i att bära boken rätt.

06

Herrgårdsspöken

Spöken, gastar, vita damer och övernaturliga fenomen. På våra svenska slott och herrgårdar myllrar det av dem. I alla fall om vi ska tro Peter Ullgren, historiker från Lund. I denna underhållande bok presenterar han mängder av historier och sägner som handlar om män och kvinnor som dött och kommit tillbaka för att ställa saker och ting till rätta eller för att hämnas på oss efterlevande. 

Allt sedan 1600-talet finns bevarade vittnesbörd i arkiv och brevsamlingar, och vi slutar aldrig fascineras: Spökena har överlevt upplysningen, 1800-talets sekularisering och det moderna informationssamhället. Även idag dyker då och då moderna spökhistorier upp i kvälls- och veckopressen. Ibland avslöjar Ullgren bluffmakare och bedragare, men ofta finns faktiskt ingen förklaring att få.

07

Uppsnappade brev

Brev skrivna vårvintern 1716 av okända karolinska soldater har i spillror överlevt tidens tand och förmedlar nu ytterst personliga tankar och åsikter om inte bara den egna upplevelsen av kriget, utan även synen på samhället och den undergångsstämning som rådde vid stormaktstidens slutskede. 

Det är kärlek, hopp och förtvivlan, död och förintelse som sipprar fram ur brev, som fram till nu bevarats på Danska Riksarkivet, skrivna av familjeförsörjare, makar, fäder, söner och bröder till sina familjer hemmavid. 

Det är först med Peter Ullgrens Uppsnappade brev som deras rader når hem till Sverige.

Exempel på uppdragsgivare

Expressen, Bokmässan i Kristianstad, Svenska kyrkan, Nordea, Christinas vänner, Christinehofs slott, Historiska Museet i Stockholm, Norstedts förlag, Historiska Media, Wahlström & Widstrand, Tidskriften Populär Historia, Linnéuniversitetet, Uppsala universitet, Friskis & Svettis, Nordiska Kompaniet, Samsung, Volante, Rotary, Biblioteksmässan i Göteborg, Wahlström & Widstrand, Lunds universitetsbibliotek, Karolinska Förbundet, Östergötlands museum, Kurage – idétidskrift, Släkt- och hembygdsföreningar, Svenska Frimurarorden, Dreyers Förlag (Oslo), SVT, TV 4, YLE, Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, Sveriges Radio, Norrköpings Tidningar, Södertörns Högskola, Svaneholms slott, Kulturen i Lund, Svenska Ambassaden i Helsingfors, Försvarsmuseet (Oslo), Bokförlaget Lind &Co. Engsö slott

Peter Ullgren

Historiedocent, författare och föredragshållare, Medlem i facklitterära sektionen, Sveriges Författarförbund